netcredit

სესხები უკვე რამოდენიმე წლის განმავლობაში ყველაზე მოსახერხებელი გზაა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის ფულის სესხებისა. უმეტეს შემთხვევაში, სწრაფი სესხები ხელმისაწვდომია 20 წელზე მეტი ასაკის მოსახლეობისათვის, მაგრამ არსებობს სესხები რომელიც გაიცემა 18 წლის პირებისათვის. არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციების მომსახურების გამოყენებისას, სასურველია თვალყური ვადევნოთ მათ აქციებსა და შეთავაზებებს. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ დაზოგოთ სოლიდური თანხა, რადგან ამ დროს მნიშვნელოვნად მცირდება საპროცენტო განაკვეთები და იზრდება სესხის დაბრუნების პერიოდები.

sesxiსაპროცენტო განაკვეთი სხვადასხვა კრედიტორებისათვის შეიძლება განსხვავდებოდეს რამდენჯერმეც კი. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ პატარა თანხის სესხება, არსებობს ძალიან ხელსაყრელი საშუალება, რომელიც უმრავლესი საკრედიტო ორგანიზაციის მიერ გამოიყენება - პირველი სწრაფი სესხი, რომელიც უფასოდ გაიცემა. რაც გულისხმობს იმას, რომ აუცილებელია დაბრუნდეს იგივე თანხა, რომელიც ისესხეთ, ყოველგვარი ზედმეტი პროცენტის გარეშე. ამ ვებგვერდზე წარმოდგენილია, კრედიტების შედარებითი სია, რაც მარტივს ხდის მათ შედარებას და აძლევს საშუალებას მსესხებელს შეარჩიოს მათ შორის ყველაზე ხელსაყრელი.

სესხის დროულად არ დაბრუნებისას წარმოიშვება პრობლემურ მსესხებელთა რეესტრში მოხვედრის საშიშროება, საიდანაც თავის დაღწევა არ არის ადვილი. ხოლო განმეორებითი დაკრედიტების მცდელობისას პრობლემი შეგექმნებათ. თავის მხრივ, თუ თქვენ იღებთ სესხს და დროულად ასრულებთ სესხით სარგებლობის პირობებს - სესხის გამცემმა ორგანიზაციამ შეიძლება გაზარდოს თქვენი ლოიალობის დონე და შემოგთავაზოთ სესხების უკეთესი პირობები, შემცირებული საპროცენტო განაკვეთის სახით.

  • აიღეთ სესხი შეგნებულად, ობიექტურად შეაფასეთ სესხის დაბრუნების საკუთარი შესაძლებლობები;
  • არ აიღოთ იმაზე მეტი ვიდრე რეალურად გესაჭიროებათ;
  • დაფარეთ სესხი დროულად რათა არ შეგექმნათ პრობლემები სესხის განმეორებით აღებისას;
  • არ გადადოთ სესხის დაბრუნება.

სესხის გამცემი კომპანიების რაოდენობა სწრაფად იზრდება, იქმნება ახალი ინტერნეტ პროექტები, რაც ზრდის არჩევანს კრედიტორებს შორის.

იმის გამო, რომ სესხების საპროცენტო განაკვეთები მცირდება, იზრდება კონკურენცია საკრედიტო მომსახურებების მიმწოდებლებს შორის. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ სწრაფი სესხები არ არის დაფინანსების გრძელვადიანი ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია გადაჭრას ჩვენი ფინანსური პრობლემები. როგორც უკვე აღინიშნა, "სწრაფი სესხი" არის სესხი ის სახეობა, რომელიც შეიძლება მიღებულ იქნას სწრაფად და ყოველგვარი სპეციალური თავდებობის გარეშე, თუმცა ამავე დროს, სწრაფი სესხების საპროცენტო განაკვეთები გაცილებით უფრო მაღალია. ამ ტიპის სესხები შეიძლება სწრაფად იყოს დამტკიცებული და გაცემული, ასევე აუცილებელია, რომ ისინი სწრაფად დაბრუნდნენ, რადგან, როგორც წესი, გაიცემიან შედარებით მოკლე ვადით. არ ღირს სესხის ხანგრძლივი პერიოდით აღება - რამდენიმე თვით ან წლით, რადგანაც ამ დროის განმავლობაში, მსესხებლი მნიშვნელოვან თანხას გადაიხადოს სესხის პროცენტებში.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ აღებული სესხები მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით და დროულად ვერ აბრუნებთ მათ - საჭიროა დაიწყოთ ფიქრი სესხების შერწყმაზე ან რესტრუქტურიზაციაზე.